Under sommaren 2019 så gjorde jag en kupp på mitt jobb. Arbetsuppgifterna var få, och för att bedriva tiden skapade jag och en kollega en undersida med inspirerande kampanjer, inredningstips, materialinformation, med mera. Dessa fanns tillgängliga på hemsidan, och delades på företagets Instagram. Undersidan lades under hösten på is, på grund av att arbetsbördan igen hade ökat, men det var kul att få skapa content ändå! 
Back to Top